Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №1 / 21.11.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №1 / 21.11.2019

ПРОТОКОЛ № 1 / 21.11.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 21 ноември 2019 г. (четвъртък) от 17:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Николай Павлов.
Отсъстват: няма отсъстващи.

       ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отговорности на заместник-деканите за мандата 2019-2023 г.
 2. Приемно време на деканското ръководство.
 3. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следните отговорности на заместник-деканите за мандата 2019-2023 година:

 • Проф. д-р Боян Златанов, зам.-декан
   отговарящ за:
  Научна и проектна дейност; докторанти; учебна дейност по професионално направление 4.5. Математика; Факултетна комисия по етика.
 •  Доц. д-р Добринка Бойкина, зам.-декан
  отговарящ за:
  Акредитация, учебна дейност по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
 •  Доц. д-р Николай Павлов, зам.-декан
  отговарящ за:
  Учебна дейност по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; междуинституционално сътрудничество (спонсорство); Факултетна комисия по атестация; звено “Учебни компютърни зали” – сайта на ФМИ;
 •  Доц. д-р Владимир Вълканов, зам.-декан
  отговарящ за:
  Магистратури; учебна дейност по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; разписания на учебния процес;
 • Доц. д-р Марта Теофилова, зам.-декан
  отговарящ за:
  Учебни стажове и практики по специалността; Факултетна комисия по качеството; институционална и програмна акредитация.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното приемно време и седмично дежурство на Деканското ръководство през Есенния триместър на учебната 2019/2020 година: всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.:

 • понеделник – доц. д-р Марта Теофилова
 • вторник – доц. д-р Добринка Бойкина
 • сряда – проф. д-р Ангел Голев
 • четвъртък – доц. д-р Владимир Вълканов
 • петък – проф. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 04.12.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ