Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГСПИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГСПИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър

Последна актуализация: 21.12.2019 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГСПИ

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата

Час Дисциплина, преподавател Вид Зала

11.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

12.01. (неделя)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

18.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

19.01. (неделя)

9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

25.01. (събота)

9:00-17:30

Едностранични приложения
доц.Владимир Вълканов

лекции

546 к.з.

26.01. (неделя)

9:00-17:30

Едностранични приложения
доц.Владимир Вълканов

лекции

546 к.з.

01.02. (събота)

9:00-17:30

Хибридни приложения
доц.Владимир Вълканов

лекции

546 к.з.

02.02. (неделя)

9:00-17:30

Хибридни приложения
доц.Владимир Вълканов

лекции

546 к.з.

08.02. (събота)

9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

09.02. (неделя)

9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

15.02. (събота)

9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

16.02. (неделя)

 

 

 

 

22.02. (събота)

 

Всички дисциплини
(Хибридни приложения, Едностранични приложения)

изпит

546 к.з.

07.03. (събота)

 

Защити на проекти
(Практически проект 1)

 

546 к.з.

08.03. (неделя)

 

Поправителни изпити
(Хибридни приложения, Едностранични приложения)

изпит

546 к.з.

14.03. (събота)

 

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

изпит

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

Юни 2020

 

Ликвидационни изпити

изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ