Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Tехнология на софтуерното производство и внедряване Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Зимен триместър 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Зимен триместър 2019/2020

Последна актуализация: 06.01.2019 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика, информатика и информационни технологии

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година
ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ
 (магистри, едногодишен курс)
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател Вид Зала

11.01.(събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагностика на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

12.01.(неделя),9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагностика на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

18.01.(събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагностика на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

09.02. (неделя), 9:00-17:30

Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев

лекции

531 к.з.

15.02. (събота), 9:00-17:30

Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев

лекции

531 к.з.

16.02.(неделя), 9:00-17:30

Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев

лекции 

531 к.з.

22.02. (събота), 9:00-17:30

Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев

лекции 

531 к.з. 

23.02.(неделя), 9:00-17:30

Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев

лекции

531 к.з. 

29.02. (събота), 9:00-17:30

Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев

лекции

531 к.з. 

01.03.(неделя), 9:00-17:30

Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева

лекции

531 к.з.

07.03.(събота), 9:00-17:30

Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева

лекции

531 к.з.

08.03(неделя), 9:00-17:30

Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева

лекции

531 к.з.

14.03.(събота), 9:00-12:30

Избираема дисциплина
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагностика на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

изпит

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

15.03(неделя), 9:00-12:30

Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев

изпит

531 к.з.

21.03.(събота), 9:00-12:30

Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева

изпит

531 к.з.

Юни 2020

Ликвидационни изпити

изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ