Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър

Последна актуализация:21.12.2019 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика, информатика и информационни технологии

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година
СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ -СИИ
 (магистри, едногодишен курс+2 години – ІІ курс)
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател Вид Зала

11.01.(събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

12.01.(неделя),9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

18.01.(събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

19.01.(неделя), 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

25.01. (събота), 9:00-17:30

Интелигентни агенти
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

532 к.з.

26.01.(неделя),9:00-17:30

Интелигентни агенти
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

532 к.з.

01.02. (събота), 9:00-17:30

Онтологично инженерство
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

532 к.з.

02.02. (неделя), 9:00-17:30

Онтологично инженерство
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

532 к.з.

08.02. (събота), 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

09.02. (неделя), 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

15.02. (събота), 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

16.02.(неделя),9:00-15:15

 

 

 

22.02. (събота), 9:00-12:30

Всички дисциплини
(Интелигентни агенти,
Онтологично инжинерство)

изпит

532 к.з. 

07.03.(събота), 9:00-17:00

Защити на проекти
(Практически проект 1)

 

532 к.з. 

08.03.(неделя), 9:00-12:00

Поправителни изпити
(Интелигентни агенти,
Онтологично инжинерство)

изпит

532 к.з. 

14.03.(събота), 9:00-12:30

Избираема дисциплина
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

изпит

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з. 

Юни 2020

Ликвидационни изпити

изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ