Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър

Последна актуализация: 22.12.2019 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата

Час

Дисциплина, преподавател Вид Зала
11.01. (cъбота) 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

12.01. (неделя) 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

18.01. (cъбота) 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

19.01. (неделя) 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

25.01. (cъбота) 9:00-17:30

Качествен и тестваем код
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

536 к.з.

26.01. (неделя) 9:00-17:30

Качествен и тестваем код
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

536 к.з.

01.02. (cъбота) 9:00-17:30

Сървисно-ориентирани архитектури
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

536 к.з.

02.02. (неделя) 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

536 к.з.

08.02. (cъбота) 9:00-17:30

Сървисно-ориентирани архитектури
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

536 к.з.

09.02. (неделя) 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

15.02. (cъбота) 9:00-12:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з.

16.02. (неделя) 9:00-15:15      
22.02. (cъбота) 9:00-12:30

Сървисно-ориентирани архитектури

Изпит

536 к.з.

07.03. (cъбота) 9:00-17:00

Защити на проекти
(Практически проект 1)
Качествен и тестваем код

Изпит

536 к.з.

08.03. (неделя) 9:00-12:00

Поправителни изпити
(Сървисно-ориентирани архитектури,
Качествен и тестваем код)

Изпит

536 к.з.

14.03. (cъбота) 9:00-12:30

Избираема дисциплина :
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

Изпит

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

Юни 2020  

Ликвидационни изпити

Изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ