Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 1 / 11.12.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 11.12.2019 г.

Протокол № 1-2019/2020

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 11.12.2019 г.

 Днес, 11.12.2019 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Деница Шаркова   и ас. Цветелина Цветкова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Кирина Бойкова - в болнични.

Дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на учебни програми за държавни изпити за магистърски програми „Педагогика на обучението по математика“ – 1 година и „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ – 1 година.

 РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие програми за писмен държавен изпит за магистърските специалности „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ – 1 година  и „Педагогика на обучението по математика“ – 1 година.
 

 

11.12.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ