Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията    English
Факултет по математика и информатика - Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията
 Лектори

проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов

Анотация

Разглеждат се приложения на математиката 1) в банковото дело: сложни лихви и кредитиране, 2) в бизнеса: решаване на транспортната задача и 3) в теория на игрите—възможности за печалба.
За разлика от някои физични теории за начало на вселената  и времето, в избираемата дисциплина доказваме следните резултати в космологията:  а) вселената е вечна, т.е. няма начало и край във времето и б)  съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. Това  твърдение е свързано и с основния въпрос на философията и мирогледа на човека: дали материята е първична.
Разглеждат се безкрайни кардинални и ординални числа и проблема на  континуума, в резултат на който се получават различни видове математики, които си противоречат една на друга. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод, обобщено-реципрочни  уравнения,   уравнения  и системи уравнения от високи редове и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения.
 Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.
Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ