Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №76 / 13.11.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №76 / 13.11.2019

ПРОТОКОЛ №76 / 13.11.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 13 ноември 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова.
ДНЕВЕН РЕД:

  1. Уточняване дневния  ред на ФС за 20.11.2019 г.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследното предложение за дневен ред за ФС на ФМИ за 20.11.2019 г.:
ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Отчети на Факултетни комисии.
  4.  Хонорувани.
  5. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага да се утвърдят от ФС избираемите дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 г. – 26 за редовно и 18 за задочно обучение.
РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 25.11.2019 г. (понеделник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2019/2020 година.
РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението за гласуване на 3 (три) годишен неплатен отпуск на доц. д-р Павлина Христова Атанасова. 
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 20.11.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ