Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - есенен триместър

Последна актуализация: 04.10.2019 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател Вид Зала

12.10.2019 (събота),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

13.10.2019(неделя),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

19.10.2019 (събота),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

20.10.2019(неделя),9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев

лекции

422 ауд.

20.10.2019(неделя),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

26.10.2019(събота),9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев

лекции

422 ауд.

26.10.2019(събота),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

02.11.2019(събота),9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев

лекции

422 ауд.

02.11.2019(събота),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

03.11.2019(неделя),9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев

лекции

422 ауд.

03.11.2019(неделя),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

09.11.2019(събота),9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

09.11.2019(събота),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

10.11.2019(неделя),9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

10.11.2019(неделя),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

16.11.2019(събота),9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

16.11.2019(събота),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

17.11.2019(неделя),9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

17.11.2019(неделя),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

23.11.2019(събота),9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

23.11.2019(събота),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

24.11.2019(неделя),9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

24.11.2019(неделя),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

30.11.2019(събота),9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

30.11.2019(събота),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

01.12.2019(неделя),9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

01.12.2019(неделя),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

14.12.2019(събота), 9:00-12:30 Всички дисциплини Изпит 541 к.з.
15.12.2019(неделя), 14:00-16:30 Всички дисциплини Изпит 547 к.з.
21.12.2019(събота), 9:00-12:30 Поправка – всички дисциплини Изпит 547 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ