Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 5 / 20.09.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 20.09.2019г.

ПРОТОКОЛ № 5 / 20.09.2019 г.

Днес, 20.09.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, доц. Хаджиколева, проф. Тотков

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

1.  Докторанти.
2.  Разни.

Решения:

 1. По т.1, докторанти към катедрата представиха годишните си отчети.
 2. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Георги Христов Палешников, съгласно мнението на научните ръководители.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 3. По т. 1 КС прие докторантът Георги Христов Палешников да бъде атестиран с оценка Добър 4 за първата година от подготовката.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 4. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Димитър Костадинов Гишин, съгласно мнението на научните ръководители.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 5. По т. 1 КС прие докторантът Димитър Костадинов Гишин да бъде атестиран с оценка Добър 4 за първата година от подготовката.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 6. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Райна Емилова Бонева, съгласно мнението на научните ръководители.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 7. По т. 1 КС прие докторантът Райна Емилова Бонева да бъде атестирана с оценка Добър 4 за първата година от подготовката.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 8. По т. 2 КС прие на Факултетен съвет да бъде предложено като хонорувани преподаватели във ФМИ през 2018/19 учебна година да бъдат утвърдени:
 • Милен Пламенов Близнаков (магистър) с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина; 
 • Тони Пламенов Каравасилев (магистър) с хорариум 100 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Слави Станчев Глухов (магистър) с хорариум 150 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Стоян Петев Атанасов (магистър) с хорариум 60 часа за водене на упражнения по Програмиране с PHP и MySQL;
 • Мария Тодорова Христозова-Дочева (магистър) с хорариум 90 часа за водене на упражнения по Информационни технологии и Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Денислав Иванов Лефтеров (магистър) с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Емил Ангелов Ангелов (магистър) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2 и Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Георги Христов Палешников (докторант) с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Светлозар Маринов Гледачев (магистър, GSM: 0888626393) с хорариум 460 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Д-р Тодор Минков Рачовски (доктор) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Мобилни приложения и Програмиране на приложения за мобилни устройства;
 • Мирослав Трендафилов Трънков (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Костадин Георгиев Йотов ­(магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Емил Тодоров Йончев (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по "Въведение в облачните технологии";
 • Маргарита Василева Гочева (магистър) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Дизайн на приложения за мобилни устройства и Програмиране на приложения за мобилни устройства;
 • Николай Георгиев Ханджийски(магистър) с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Желязко Петров Терзийски(магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по " Бази данни";
 • Тодор Величков Величков (магистър) с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 

20.09.2019 г.

Ръководител на катедра:

  (доц. д-р Е. Сомова)
  Протоколирал:
  (гл. ас. д-р Г. Пашев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ