Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на невронните мрежи    English
Факултет по математика и информатика - Основи на невронните мрежи
 Лектори

доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Костадин Йотов

Анотация

В учебната дисциплина се разглеждат основите на изкуствените невронни мрежи. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото моделиране и използване на неврон-ните мрежи при изграждане на софтуерни системи с изкуствен интелект. В курса се дават начал-ни математически познания, свързани с теорията на изкуствените неврони мрежи. Разглеждат се архитектурата на различни типове невронни мрежи, алгоритми за обучение и самообучение на невронни мрежи. Специално внимание се отделя на проектирането на невронни мрежи за реша-ване на различни задачи. При практическото обучение студентите се научават да моделират и използват невронни мрежи в софтуерната среда MatLab.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответст-ващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информа-ционни технологии. Необходимо е да са преминали базов курс на обучение по Висша математи-ка и да знаят добре поне един език за програмиране.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ