Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми 3D моделиране с 3ds Max    English
Факултет по математика и информатика - 3D моделиране с 3ds Max
 Лектори

доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Антония Гелова

Анотация

Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможностите за моделиране на 3D обекти с 3ds Max. Студентите се запознават с различни техники за работа със стандартни геометрични обекти. Представят се основните принципи на полигонното моделиране и някои основни модификатори. Последователно се изучават различни методи и инструменти за създаване на реалистични 2D и 3D обекти, вкл. работа с материали, текстури, светлинни източници и др. Детайлно се разглеждат средствата за моделиране на сцени, вмъкване на готови сцени и 3D обекти в текуща сцена. Специално внимание се обръща на процеса на рендериране..

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ