Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика, информатика и информационни технологии 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии 2018/2019

Последна актуализация: 05.09.2019 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс

Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)

12.09.2019

09:00

546 к.з.

Програмиране (доц. д-р Тодорка Терзиева / гл. ас. Мариана Крушкова)

19.09.2019

09:00

534 к.з.

Линейна алгебра (проф. дн  Манчо Манев)

09.09.2019

09:00

2 аула

Въведение в Уеб програмирането (доц. д-р Тодорка Терзиева)

11.09.2019

10:00

546 к.з.

Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

17.09.2019

14:00

435 с.з.

Аналитична геометрия (проф. дн Манчо Манев)

13.09.2019

09:00

233 с.з.

Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

17.09.2019

14:00

422 ауд

Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Тодорка Терзиева /
гл. ас. д-р Мариана Крушкова
)

19.09.2019

09:00

534 к.з.

Английски език (хон. ас. Анастасия Паланова)

10.09.2019

14:00

346 к.з.

II курс

Алгебра (гл. ас. д-р Йордан Епитропов)

10.09.2019

09:00

233 с.з.

Диференциални уравнения (проф. д-р Андрей Захариев)

18.09.2019

14:00

431 к.з.

Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова)

16.09.2019

09:00

446 к.з.

Теория на вероятностите и математическа статистика
(гл. ас. д-р Петър Копанов)

17.09.2019

09:00

447 к.з.

Геометрия (гл. ас. д-р Ива Докузова)

18.09.2019

09:00

424 ауд.

Компютърни системи и комуникации (гл. ас. д-р Стоян Черешаров)

19.09.2019

09:00

246 к.з.

Уеб дизайн (доц. д-р Тодорка Глушкова)

12.09.2019

10:00

531 к.з.

Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)

19.09.2019

14:00

2 аула

Операционни системи (доц. д-р Николай Касъклиев)

11.09.2019

09:00

146 к.з.

Психология (проф. дн Веселин Василев / гл. ас. Иван Стоянов)

20.09.2019

09:00

441 с.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ