Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика - 2018/2019 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - 2018/2019 - Редовно

Последна актуализация: 09.09.2019 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за специалност „ИНФОРМАТИКА“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (гл. ас. д-р Ива Докузова)
18.09.2019 09:00 424 ауд.
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков) 20.09.2019 10:00 346 к.з.
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова / гл. ас. д-р Тодорка Глушкова) 12.09.2019 09:00 546 к.з.
Програмиране (С++) (доц. д-р Николай Касъклиев) 11.09.2019 09:00 146 к.з.
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов / гл. ас. д-р Емил Дойчев) 13.09.2019 08:00 546 к.з.
Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков) 10.09.2019 14:00 346 к.з.
Математически анализ  (доц. д-р Боян Златанов) 17.09.2019 09:00 431 к.з.
Операционни системи (проф. д-р Ангел Голев) 19.09.2019 10:00 447 к.з.
II курс
Уеб програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 16.09.2019 09:00 446 к.з.
Модели на реални процеси (доц. д-р Теменужка Пенева)
18.09.2019 09:00 447 к.з.
Геометрия (проф. дн Манчо Манев) 09.09.2019 09:00 2 аула
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов / гл. ас. д-р Георги Чолаков) 13.09.2019 09:00 446 к.з.
ООП (Java) (проф. д-р Станимир Стоянов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з.
Практикум по ООП и БД (доц. д-р Владимир Вълканов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2019 10:00 446 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Тодорка Глушкова) 12.09.2019 10:00 531 к.з.
Компютърни архитектури (гл. ас. д-р Стоян Черешаров) 19.09.2019 09:00 246 к.з.
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 10.09.2019 09:00 434 к.з. 435 с.з.
Алгоритми и структури от данни (проф. д-р Ангел Голев) 19.09.2019 10:00 447 к.з.
Вероятности и приложна статистика (проф. дн Снежана Христова) 05.09.2019 10:00 446 к.з.
Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев) 13.09.2019 10:00 447 к.з.
Шаблони за проектиране (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2019 10:00 446 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з.
Практикум по софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2018 10:00 446 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев) 07.09.2019 12:00 446 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дн Георги Тотков) 20.09.2019 10:00 346 к.з.
Компютърни числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 20.09.2019 14:00 447 к.з.
Уеб сървърни езици (доц. д-р Николай Павлов / ас. Георги Спасов) 17.09.2019 09:00 246 к.з.
Информационно моделиране (C#) (проф. д-р Антон Илиев) 13.09.2019 10:00 447 к.з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов) 10.09.2019 09:00 434 к.з. 435 с.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (гл. ас. д-р Георги Шарков /
гл. ас. д-р Мая Стоева
)
21.09.2019 10:00 346 к.з.
Управление на проекти (проф. дн Георги Тотков) 20.09.2019 10:00 346 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ