Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика - 2018/2019 - Задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - 2018/2019 - Задочно

Последна актуализация: 09.09.2019 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф. дн Манчо Манев) 15.09.2019 14:00 422 ауд.
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков) 20.09.2019 10:00 346 к.з.
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)
12.09.2019 09:00 546 к.з.
Програмиране (C++) (доц. д-р Николай Касъклиев) 11.09.2019 09:00 146 к.з.
Програмиране на Java (доц. д-р Владимир Вълканов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з.
Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков) 10.09.2019 14:00 346 к.з.
Математически анализ  (доц. д-р Теменужка Пенева) 18.09.2019 09:00 447 к.з.
Операционни системи (проф. д-р Ангел Голев) 19.09.2019 10:00 447 к.з.
II курс
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)  (доц. д-р Елена Сомова) 16.09.2019 09:00 446 к.з.
Компютърни архитектури (гл. ас. д-р Стоян Черешаров) 19.09.2019 09:00 246 к.з.
Геометрия (гл. ас. д-р Асен Христов) 15.09.2019 14:00 422 ауд.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2019 10:00 446 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Тодорка Глушкова) 12.09.2019 10:00 531 к.з.
Модели на реални процеси (доц. д-р Теменужка Пенева) 18.09.2019 09:00 447 к.з.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов) 13.09.2019 09:00 446 к.з.
ООП (Java) (проф. д-р Станимир Стоянов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з.
Практикум по ООП и БД (доц. д-р Владимир Вълканов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з.
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 10.09.2019 09:00 434 к.з. 435 с.з.
Алгоритми и структури от данни (проф. д-р Ангел Голев) 19.09.2019 10:00 447 к.з.
Вероятности и приложна статистика (гл. ас. д-р Петър Копанов) 17.09.2019 09:00 447 к.з.
Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев) 13.09.2019 10:00 447 к.з.
Шаблони за проектиране (Design Patterns), (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2019 10:00 446 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов) 04.09.2019 09:00 446 к.з.
546 к.з
Практикум по софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2019 10:00 446 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев) 07.09.2019 12:00 446 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дн Георги Тотков) 20.09.2019 10:00 346 к.з.
Уеб сървърни езици (доц. д-р Николай Павлов) 17.09.2019 09:00 246 к.з.
Компютърни числени методи (гл. ас. д-р Павлина Атанасова) 19.09.2019 09:00 533 к.з.
Информационно моделиране C# (проф. д-р Антон Илиев) 13.09.2019 10:00 447 к.з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов) 10.09.2019 09:00 434 к.з. 435 с.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (гл. ас. д-р Георги Шарков) 21.09.2019 10:00 346 к.з.
Управление на проекти (проф. дн Георги Тотков) 20.09.2019 10:00 346 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ