Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 63 / 08.07.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 63 / 08.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ №63
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 08.07.2019 г. от 14:00 ч. в 536 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива Докузова , гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъстват без право на глас: Веселина Тавкова (докторант).

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Други.

 

По точка 1.

а) Ръководителят на катедрата прoвери и подписа представените от членовете на катедрата изпълнени индивидуални планове за учебната 2018/2019 г.

б) КС излезе с решение да се направи следното предложение до ръководителя на магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (1 год. и 2 год.) във ФМИ за преподаватели от катедрата:

- доц. д-р Марта Костадинова Теофилова

  • Училищен курс по алгебра (30 ч. лекции и 20 ч. упражнения);
  • Факултативна дисциплина – История на математиката (15 ч. лекции);

-  доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева

  • Училищен курс по геометрия (30 ч. лекции и 20 ч. упражнения);

-  гл. ас. д-р Асен Христов Христов

  • Избрани теми от геометрията в училище (40 ч. лекции и 20 ч. упражнения).

Предложението беше прието с 1 въздържал се.

По точка 2.
Ръководителят на катедрата разписа заявленията за отпуск на членовете на катедрата.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

08.07.2019 г. Секретар на катедрата:                      
 

(гл. ас. д-р И. Докузова)

 

Ръководител на катедрата:                       

 

(проф. д.м.н М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ