Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 23 / 12.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 23 / 12.03.2019 г.

Протокол № 23-2018/2019

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 12.03.2019 г.

 Днес, 12.03.2019 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Кирина Бойкова и гл. ас. д-р Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти. 
 2. Учебни.
 3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Костадин Димитров Царев през третата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 2. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Костадин Димитров Царев, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Костадин Димитров Царев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Костадин Димитров Царев да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2019 г.
 5. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Детелина Сергеева Милкотева през третата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 6. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Детелина Сергеева Милкотева, съгласно мнението на научните ръководители.
 7. Катедреният съвет предлага докторантът Детелина Сергеева Милкотева да бъде атестиран с оценка Добър (4.00) за работата си през третата година от подготовката.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Детелина Сергеева Милкотева да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2019 г.
 9. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Соня Кирилова Заимова през втората година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 10. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Соня Кирилова Заимова, съгласно мнението на научните ръководители.
 11. Катедреният съвет предлага докторантът Соня Кирилова Заимова да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 12. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ивелина Венкова Велчева през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 13. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Ивелина Венкова Велчева, съгласно мнението на научния ръководител.
 14. Катедреният съвет предлага докторантът Ивелина Венкова Велчева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 15. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Румяна Иванова Карадимитрова през втората година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева.
 16. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Румяна Иванова Карадимитрова, съгласно мнението на научните ръководители.
 17. Катедреният съвет предлага докторантът Румяна Иванова Карадимитрова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 18. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Гергана Василева Колева през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 19. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Гергана Василева Колева, съгласно мнението на научния ръководител.
 20. Катедреният съвет предлага докторантът Гергана Василева Колева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 21. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Любка Стоянова Славова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 22. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Любка Стоянова Славова, съгласно мнението на научния ръководител.
 23. Катедреният съвет предлага докторантът Любка Стоянова Славова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 24. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Маня Стоянова Манева през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.
 25. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Маня Стоянова Манева, съгласно мнението на научния ръководител.
 26. Катедреният съвет предлага докторантът Маня Стоянова Манева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 27. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:
  • Задължителноизбираеми дисциплини от група А
  • 1) Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове;

  • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б
  • 1) Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии;

   2) Използване на динамичен софтуер в обучението по математика.

 

12.03.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ