Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Tехнология на софтуерното производство и внедряване    English
Факултет по математика и информатика - Tехнология на софтуерното производство и внедряване
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен Младенов)
Протокол на Академичния съвет №1/10.06.2019 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ - 1 г.
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 39/22.05.2019 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 110 80 8 0 0 30 3 340 450 15        
Дизайн базиран на услуги 40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 И 1 Е 1
Системно управление на услуги и процеси 40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 ТО 1 Е 1
Същност на виртуализацията 30 20 2 0 0 10 1 120 150 5 И 1 Е 1
Зимен триместър 120 110 11 0 0 10 1 450 570 19        
Програмно управление на задачи 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 П #
Инструменти за оркестрация на услуги 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 ТО 1 П 2
Управление на виртуални машини в облака 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 И 1 П 2
Конфигурация на клъстери от услуги 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 1 П 2
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 2
Пролетен триместър 80 60 6 0 0 20 2 780 780 26        
Управление на софтуерни контейнери в облака 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 И 1 З 3
Автоматизация на внедряването на софтуеър 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 З 3
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 100 120 4 ТО 1 З 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 З 3
ОБЩО 310 250 25 0 0 60 13 1490 1800 60        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ