Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2018 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  02.2018 г. - 02.2019 г.
През периода във Факултета по математика и информатика на аудитории 422, 423 и 424 бе извършен цялостен ремонт. Новият облик на аудиториите и ги направи привлекателни за студенти и преподаватели.

Изградена още една нова компютърна зала със 16 работни станции. Компютърна залa 447 е в северното фоайе на IV етаж в корпуса на ФМИ.

Закупени са 54 нови работни станции. Поради закъснялата доставка подмяната на компютърна техника в залите предстои.

Факултетът получи 5 мултимедийни проектора. Допълнително е разширена безжичната компютърна мрежа.

Общата сума за която Факултетът е придобил компютърна и мрежова техника е над 100000 лв.

Планираните дейности са изпълнени.

През изминалата година е напуснал един служител от звеното.

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №    /   .04.2019 г


 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ