Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 119 / 17.04.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 119 / 17.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 119/17.04.2019

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева (с право на съвещателен глас), проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: доц. д-р Веска Нончева (в отпуск)

 

Дневен ред:

  1. Предложения за гост-преподаватели към катедра ПММ
  2. Предварително разпределение на часовете за 2019-2020 година
  3. Разни

РЕШЕНИЯ:

Проф. д.м.н. Снежана Христова предложи първо да се разпределят часовете в катедрата и след това да се гласуват гост-преподаватели.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се запази първоначално установения дневен ред.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 5, „против“ – 1, „въздържали се“ – 1.

Направеното предложение бе прието.

 

По точка 1:

 

1.1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева да бъде назначена като гост-професор за една година на цял щат във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

1.2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Доц. д-р Дойчин Бояджиев да бъде назначен като гост-професор за една година на цял щат във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 1.

Направеното предложение бе прието.

 

По точка 2: Направено е следното предварително разпределение на часовете към катедрата за учебната 2019-2020 година:

 

 

 

По точка 3:

3.1 Доц. д-р Христина Кулина предложи при излизане в дългосрочен отпуск (повече от един месец) на член от катедрата да се свиква при първа възможност катедрен съвет, на който да се направи преразпределение на часовете му.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

3.2 Проф. д.м.н. Снежана Христова и гл. ас. д-р Петър Копанов предложиха да им се гласуват по 20 часа допълнително за работа със студенти (проф. д.м.н. Христова с 2 студентки – участие в научни мероприятия и оформяне на публикации, а гл. ас. д-р Копанов - за водене на студентските отбори на факултета).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

17.04.2019 г.                                                                                   Научен секретар: ……………………................................

                                                                                                                                                 /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

 

                                                                                                Ръководител катедра ПММ: ………………...............................

                                                                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ