Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ, БИАЕ (2 год. - I курс) - 2018/2019 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ, БИАЕ (2 год. - I курс) - 2018/2019 - пролетен триместър

Последна актуализация: 03.04.2019 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година
СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – МПС, САС, ГСПИ, СИИ и БИАЕ магистри, 2 години – І курс)
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

13.04.19 (събота),11:00-17:00

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

446 к.з.

14.04.19 (неделя), 9:00-16:00

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

446 к.з.

20.04.19 (събота), 9:00-15:00

Изкуствен интелект
доц. д-р Владимир Вълканов

лабораторни  упражнения

446 к.з.

21.04.19 (неделя), 9:00-16:00

Изкуствен интелект
доц. д-р Владимир Вълканов

лабораторни  упражнения

446 к.з.

04.05.19 (събота), 9:00-15:00

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

лекции

446 к.з.

05.05.19 (неделя), 9:00-16:00

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

лекции

446 к.з.

11.05.19 (събота), 9:00-15:00

Компютърни мрежи и комуникации
гл. д-р Атанас Иванов

лабораторни  упражнения

446 к.з.

12.05.19 (неделя), 9:00-16:00

Компютърни мрежи и комуникации
гл. д-р Атанас Иванов

лабораторни  упражнения

446 к.з.

18.05.19 (събота), 9:00-15:00

Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

446 к.з.

19.05.19 (неделя), 9:00-16:00

Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

446 к.з.

25.05.19 (събота), 9:00-15:00

Софтуерни технологии
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева

лабораторни  упражнения

446 к.з.

26.05.19 (неделя), 9:00-16:00

Софтуерни технологии
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева

лабораторни  упражнения

446 к.з.

01.06.19(събота),14:30-17:00

Изкуствен интелект

ИЗПИТ

446 к.з. 

02.06.19(неделя),14:30-17:00

Компютърни мрежи и комуникации

ИЗПИТ

446 к.з. 

08.06.19 (събота), 9:00-13:00

Софтуерни технологии

ИЗПИТ

446 к.з. 

15.06. (събота), 9:00-11:30

Софтуерни технологии
Изкуствен интелект

ПОПР. ИЗПИТ

446 к.з.

15.06. (събота), 11:45-13:00 Компютърни мрежи и комуникации ПОПР. ИЗПИТ 446 к.з.

07.09. (събота), 9:00-11:30

Софтуерни технологии
Изкуствен интелект

ЛИКВ. ИЗПИТ

446 к.з.

07.09. (събота), 11:45-13:00 Компютърни мрежи и комуникации ЛИКВ. ИЗПИТ 446 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ