Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“    English
Факултет по математика и информатика - Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“
 Лектори

доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д-р Даниела Орозова

Анотация

Основна цел на курса е да запознае студентите с основните елементи на интегрираните системи за управление на предприятия (ERP-системи), като се акцентира на анализ и моделира-не на процесите и информационните потоци в предприятието и начините за тяхното управление. Последователно се разясняват основните теоретични понятия и се разглеждат взаимовръзките между процесите и информационните потоци, механизма на функциониране на системата и начините за анализ на данните и вземане на управленски решения. Представя се методология за анализ и моделиране на управленски системи. Разглеждат се възможностите за приложения в областта на промишлеността и бизнеса.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ