Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията
 Лектори проф. д.м.н. Тодор Желязков
Анотация

В противоположност на широко известната космологична хипотеза, според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо разбягване на галактите, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че вселената е циклична, т.е. че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания.

Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения.

В банковото дело се разглеждат  влогове, кредитиране и лихви и погасяване на кредитите.

Решават се произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите и уравнения и неравенства чрез използване на квадратичните форми.

Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата, а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми

Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище.

Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ