Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 65 / 08.02.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 65 / 08.02.2019

ПРОТОКОЛ № 65 / 08.02.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 08 февруари 2019 г. (петък) от 12:00 ч. се проведе извънреден Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на молба от доц. д-р Филип Филипов (от Институт по механика при БАН) за защита в ПУ за придобиване на НС „Доктор на науките“.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: Във връзка с постъпила молба от доц. д-р Филип Филипов (от Институт по механика при БАН) с предложение за защита в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на дисертационен труд на тема: „Структурни методи за решаване на някои вълнови гранични задачи“ за придобиване на НС „Доктор на науките“, ДС на ФМИ взе следното РЕШЕНИЕ:

Разглеждането на дисертационния труд на доц. д-р Филип Филипов (от Институт по механика при БАН) на тема: „Структурни методи за решаване на някои вълнови гранични задачи“ за придобиване на НС „Доктор на науките“се насочва за преценка от катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 20.02.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ