Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 60 / 14.11.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 60 / 14.11.2018

ПРОТОКОЛ №60/14.11.2018 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 ноември 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Обсъждане дневния ред на ФС за 10.10.2018 г.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:

 • Поздравителни адреси – доц. д-р Костадин Грибачев, доц. д-р Георги Костадинов;

Връчване на дипломи за акад. длъжности:
„Професор” – проф. Ангел Голев; „Доцент” – доц. Александър Пенев, доц. Тодорка Глушкова;
Връчване на медали – Иван Найденов, ОМУ (2 г.) - златен; Еньо Енев, 2. СИ и Мария Петкова, 2. СИ - бронзови.
1)  Учебни.

 • утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Зимен триместър на уч. 2018/19 година, редовно и задочно обучение;
 • индивидуални планове за работа – информация;
 • заявка за изпитната сесия на редовно обучение, Есенен триместър – в срок до 20.11.2018 г. в Деканата.

2)  Докторанти.

 •  прекъсване – Хасан Гюлюстан;
 •  смяна на тема – Георги Спасов;
 •  възстановяване на докторантура – Иван Бъндев;
 •  прекратяване на докторантура – Иван Марков;
 •  прекратяване на докторантура – Ренато Николла;
 •  отчет, оценка, отчисляване – Радка Колев;
 •  научни журита – Димитър Разпопов, Атанас Илчев;
 •  съобщение за прием на докторанти.

3)  Отчети на Факултетни комисии.

 •  Факултетна комисия по качество;
 •  Факултетна комисия по акредитация;
 •  Факултетна комисия по атестация.

4)  Научни. (допълнителни факултетни изисквания по ЗРАС)
5)  Хонорувани.

 •  преподаватели, водещи занятия;
 •  ментори.

6)  Разни.

 • Непрекратяване на трудови договори – проф. дмн Снежана Христова (второ);
 • ОС на ФМИ – от 16:00 ч. на 28.11.2018 г.; комисии, попълване състава на ФС – предложение от ДС: доц. Александър Пенев, доц. Тодорка Глушкова;
 • издаване и рецензии за електронен учебник „Приложна математика 2”, за студенти от спец. СТД, с автори Снежана Гочева и Христина Кулина;
 • семинар на ФМИ – информация ( автобус, публични лекции);
 • Промоция – 30.03.2019 г. – от 15 ч. в Спортна зала, неофициална част от 19:00 ч. в основния ресторант на парк хотел „Санкт Петербург”;
 • Коледно парти – 18.12.2018 г. в х-л „Марица” от 19:00 ч. (пенсионери и редовни докторанти) – в срок до 07.12.2018 г. (петък) – справка в Деканата;
 • Система за плагиатство;
 • Предложение за курсове по III-то ПКС – 16 часа;
 • Предложение от ФС за излъчване на представител на ПУ в Изпълнителния съвет на Националната програма по ИКТ за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността.
 • Избор на асистент.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложените от Факултетната комисия по наука:

 • Допълнителни факултетни изисквания по ЗРАС за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“;
 • Езикът, традиционно използван в научната област за професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3. Педагогика на обучението по … да е Английски език, поради спецификата на дисциплините, специалностите, докторските програми и научния профил на преподавателите.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следните комисии за ОС на ФМИ на 28 ноември 2018 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Георгиева Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова, гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров, ас. Кирил Иванов Иванов;; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (13 души) – с председател проф. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за попълване на ФС: доц. д-р Александър Пламенов Пенев и доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова да са номинираните членове на ФС. 

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на електронен учебник „Приложна математика 2”, с автори проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина за студентите от професионално направление 4. 6. Информатика и компютърни науки, спец. СТД.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните предложения:

 • предстоящия семинар на ФМИ да е в периода 28.11.2018 г. – 30.11.2018 г.; предварителната програма ще се качи в сайта на ФМИ; отпътуване с автобуса на ПУ за курортен комплекс „Камелия“, Пампорово на 28.11.2018 г. в 10:00 ч. от спирката на Ректората, връщане от комплекс „Камелия“ в 11:00 ч. на 30.11.2018 г.; ОС ще е на 28.11.2018 г. от 16:00 ч., а регистрацията ще е от 15:30 ч.; ще се проведат открити лекции на трима наши колеги – проф. Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Глушкова и доц. д-р Александър Пенев;
 • Тържествената промоция на Випуск 2017, да се проведе на 30 март 2018 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще е в основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург“ от 19 ч.;
 • Коледното тържество на ФМИ да е на 18.12.2018 г. (вторник) в основния ресторант на хотел „Марица“, за целта в срок до 07.12.2018 г. (петък) ръководителите на катедри да подадат в Деканата информация за желаещите да присъстват на тържеството. Поканват се пенсионери, редовни и задочни докторанти;
 • Система за плагиатство – за допълнителни разяснения да се обръщат към доц. Шотлеков;
 • Предложения за курсове за III-то ПКС – основните параметри за организирането на такъв курс са минимум 200 часа, минимум 100 часа са присъствени, половината от тях са по методика.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение: доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева да бъде представител на ПУ в Изпълнителния съвет на Националната програма по ИКТ за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 05.12.2018 г. (сряда) от 13:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ 
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ