Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 58 / 24.10.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 58 / 24.10.2018

ПРОТОКОЛ №58 /24.10.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 24 октомври 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне на структурата на Общото събрание на ФМИ на 28.11.2018 г.

            ПО ТОЧКА 1):
Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултет по математика и информатика на 28.11.2018 г. (сряда) от 16:00 ч. в голямата зала на курортен комплекс „Камелия”, Пампорово се предлага следната структура: членове – 110 души; от тях 77 са академичен състав (70 %); 22 докторанти и студенти (20 %); 11 души учебно-помощен персонал (10 %).

Деканският съвет на Факултет по математика и информатика взе следното

РЕШЕНИЕ:
ДС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 28.11.2018 г.:
членове – 110 души; от тях 77 са академичен състав (70 %); 22 докторанти и студенти (20 %); 11 души учебно-помощен персонал (10 %).

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ