Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 35 / 12.12.2018 г. Приложение 1    English
Факултет по математика и информатика - Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по ред

Област на висше образование; Професионално направление; Докторска програма

Катедра

 Потенциален научен ръководител(и)

Образователна и научна степен „Доктор“

Редовно

Задочно

1.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Математически анализ

Математически анализ

проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов

1

-

2.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Математически анализ

Математически анализ

доц. д-р Боян Георгиев Златанов

1

-

3.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Математически анализ

Математически анализ

доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева

1

-

4.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Диференциални уравнения

Математически анализ

проф. д-р Андрей Иванов Захариев

1

-

5.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Диференциални уравнения

Приложна математика и моделиране

проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова

1

-

6.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Математическо моделиране и приложение на математиката

Приложна математика и моделиране

проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева
доц. д-р Христина Николова Кулина

2

-

7.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърни системи

проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
проф. д-р Иван Ганчев Иванов
доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
доц. д-р Владимир Вълканов

7

-

8.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърни технологии

проф. д-р Антон Илиев Илиев
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
доц. д-р Николай Величков Павлов

3

1

 

9.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърна информатика

доц. д-р Елена Делчева Сомова

1

1

10.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърна информатика

доц. д-р Емил Николов Хаджиколев

1

-

11.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърна информатика

доц. д-р Светослав Христосов Енков

1

-

12.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърна информатика

доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева

2

-

13.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Компютърна информатика

доц. д-р Николай Маринов Касъклиев

1

-

14.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика

Софтуерни технологии

доц. д-р Ангел Атанасов Голев

3

1

15.

1. Педагогически науки; 1.3. Педагогика на обучението по...; Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Обучение по математика, информатика и информационни технологии

проф. д-р Коста Андреев Гъров

1

-

16.

1. Педагогически науки; 1.3. Педагогика на обучението по...; Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Обучение по математика, информатика и информационни технологии

доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов

-

1

17.

1. Педагогически науки; 1.3. Педагогика на обучението по...; Методика на обучението по информационни технологии

Обучение по математика, информатика и информационни технологии

доц. д-р Иван Илиев Шотлеков

1

-

18.

1. Педагогически науки; 1.3. Педагогика на обучението по...; Методика на обучението по математика

Обучение по математика, информатика и информационни технологии

доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина

1

1

19.

1. Педагогически науки; 1.3. Педагогика на обучението по...; Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Компютърни технологии

проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

-

1

20.

1. Педагогически науки; 1.3. Педагогика на обучението по...; Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Софтуерни технологии

доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

1

1

 

Общо:

30

 7

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ