Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управление на сигурността и защита на приложения в облака    English
Факултет по математика и информатика - Управление на сигурността и защита на приложения в облака
 Лектори доц. д-р Станка Хаджиколева, док-т Неделчо Андонов 
Анотация

Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаване на добри практики за разработване на сигурни уеб приложения в облака. Цел на обучението е запознаване с основните принципи за повишаване на сигурността, сигурно съхранение и предаване на сензитивни данни. Последователно се разглеждат хеширане и криптиране на данни, защита от SQL injection атаки, защита и изолиране на live/staging/test/dev средите, защита от XSS и CSRF атаки. Дискутират се добри практики и съвети за конфигуриране на облачната среда. Специално внимание се обръща на защита и съхранение на лични данни.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ