Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИИТУ ОИИТУ (2 г., І курс) – есенен триместър (2018/2019)    English
Факултет по математика и информатика - ОИИТУ (2 г., І курс) – есенен триместър (2018/2019)

Последна актуализация: 12.10.2018 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ
магистър (2 г.първа година на обучение)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

20.10. (събота), 9:00-17:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

лекции

 534 к.з.

21.10. (неделя), 9:00-17:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

лабораторни занятия

534 к.з..

27.10.(събота), 9:00-17:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

лабораторни занятия

534 к.з.

28.10. (неделя), 9:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа
в дигитална среда
доц. Е. Ангелова

лекции

534 к.з.

3.11. (събота), 9:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа
в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

лекции

534 к.з.

4.11. (неделя), 9:00-11:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

ИЗПИТ

534 к.з.

4.11. (неделя), 11:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа
в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

534 к.з.

10.11.(събота), 9:00-17:00

Задължителноизбираема дисциплина, гр. Б
Въведение в обучението по програмиране в училище
Доц. Т. Терзиева

лекции

534 к.з.

11.11.(неделя), 9:00-17:00

Задължителноизбираема дисциплина, гр. Б
Въведение в обучението по програмиране в училище
Доц. Т. Терзиева

лекции

534 к.з.

17. 11. (събота), 9:00-11:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа
в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

ИЗПИТ

534 к.з.

17.11.(събота), 11:00-17:00

     Задължителноизбираема дисциплина, гр. Б
Въведение в обучението по програмиране в училище
Доц. Т. Терзиева

лекции

534 к.з.

18.11. (неделя), 9:00-17:00

Психология
проф. В. Василев/гл. ас. д-р А. Линков

лекции

232 с.з.

24.11. (събота), 9:00-17:00

Психология
проф. В. Василев/гл. ас. д-р А. Линков

лекции

232 с.з.

25.11. (неделя), 9:00-17:00

Психология
проф. В. Василев/гл. ас. д-р А. Линков

лекции

232 с.з.

1.12. (събота), 09:00-17:00

Бази от данни
доц. д-р Тодорка Глушкова

лекции

534 к.з.

2.12. (неделя), 09:00-17:00 Бази от данни
доц. д-р Тодорка Глушкова
Лекции и лабораторни занятия

534 к.з.

08.12.(събота) 09:00-16:00

Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова

лекции 232 с.з.
09.12.(неделя) 09:00-17:00 Бази от данни
доц. д-р Тодорка Глушкова
Лекции и лабораторни занятия

534 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ