Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол № 114/03.10.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 114/03.10.2018

ПРОТОКОЛ № 114/03.10.2018

от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева (без право на глас), доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, докторант Стефани Панайотова

Отсъстващи: проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева (в отпуск), гл. ас. д-р Атанас Иванов (в занятия), докторант Антоанета Йорданова (в занятия), докторант Димитър Фиданов (в занятия)

 

Дневен ред:

  1. Учебни - задочно и редовно А триместър;
  2. Докторанти - приемане на годишните отчети на Антоанета Йорданова и Димитър Фиданов;
  3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 

По точка 1: Направено е окончателно разпределение на часовете към катедрата за А триместър за редовно обучение.

По точка 2:

2.1. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева изрази мнение и препоръки за извършената работа през първата година от обучението (редовна форма) на докторант Антоанета Йорданова.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.2. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева изрази мнение и препоръки за извършената работа през първата година от обучението (редовна форма) на докторант Димитър Фиданов.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3:

3.1. Катедреният съвет потвърждава гласуваното решение от точки 2.3. и 2.4. от Протокол № 104/03.10.2017 за обявяване на два конкурса за заемане на длъжността „доцент” с евентуални кандидати гл- ас. д-р Петър Копанов и гл. ас. д-р Павлина Атанасова.

Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

3.2. По време на ежегодния есенен семинар на ФМИ да се проведе катедрен съвет при дневен ред преразпределение на часовете на доц. Нончева за триместри Б и В на текущата учебна година.

Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

 

03.10.2018 г. Научен секретар: ......................................
  /гл. ас. д-р Д. Войникова/
   
  Ръководител катедра ПММ: .....................................
  /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ