Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 30 / 17.09.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 30 / 17.09.2018 г.

Протокол № 30 / 17.09.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, на 17.09.2018 г. (понеделник) от 12:30 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“ .
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.
Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов (отпуск)

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

По точка 1.
Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за есенния триместър на учебната 2018/2019 уч. г. Обсъдиха се предложения за хонорувани преподаватели към катедрата. Във връзка с кадровото осигуряване на катедрата катедреният съвет единодушно гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните  хонорувани преподаватели:
1) Любен Иванов Киков, програмист в Бисофт ЕООД, за водене на лабораторни упражнения, 80 часа по „Увод в програмирането (С#) със специалност СТД, 1 курс, редовно обучение, lubenkikov@gmail.com, GSM: 0899 731 772; 0895 700 407.
2) Тодор Йорданов Иванов, (бакалавър), студент в магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“, Фак. № 1801717009, за водене на лабораторни упражнения - 80 ч. по „Увод в програмирането (C#)“ с 1 курс СТД, редовно обучение, ivanov.todor1@gmail.com, 0882 76 24 41.
3) Детелина Сергеева Милкотева (магистър), редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 40 часа с I курс на специалност МИИТ, редовно обучение; тел. 0882424701, e-mail: detelina_milkoteva@abv.bg.
4) Соня Кирилова Заимова (магистър), редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 80 часа с I курс на специалности ИТМОМ и МИИТ, редовно обучение тел. 0897626897, 0884764709, e-mail: sonqz_23@abv.bg.
5) Мадлен Костадинова Стойчева, Фак. № 1601681014, студент от ІII курс, СТД, редовно обучение, 100 часа за водене на лабораторни упражнения по “Увод в програмирането 1” с 1 курс на специалност СИ, редовно обучение, тел. 0878 407 587, madlen_stoicheva@abv.bg.
По точка 2.
КС обсъди предварителното разпределение на индивидуалните годишни планове на преподавателите от катедрата за учебната 2017/2018год.

Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

17.09.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ