Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 55 / 12.09.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 55 / 12.09.2018

 

ПРОТОКОЛ № 55 / 12.09.2018

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 12 септември 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на точки за дневен ред на ФС за 10.10.2018г. 
  1. Учебни
   • Прием за уч. 2018/2019 г. за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”и класиране по Държавна поръчка на 10.10.2018 г.;
   • Разпределение на групи и подгрупи за учебната 2018/2019 г. (редовно и задочно);
   • Избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 05.11.2018 г.;  
   • Индивидуални планове за работа – в срок до 29.10.2018 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2018/2019 година) – 2 екз.
   • Откриване на учебната година – 28.09.2018 г.
  2. Докторанти.
   1. зачисляване;
   2. прекъсване;
   3. конкурси за прием на докторанти за уч. 2018/2019 година; – до 26.11.2018 г.;
   4. нов Правилник;
   5. комисии по допускане. 
  3. Отчет на Факултетната комисия по наука. 
  4. Хонорувани.
   1. преподаватели, водещи занятия през Есенния триместър;
   2. Mентори. 
  5. Разни. 
   • непрекратяване на трудови договори;
   • Олимпиада по компютърна математика – 26, 27, 28 октомври 2018 г.;
   • студентска научна сесия – първата събота на януари 2019 г.;
   • Семинар на ФМИ (ноември 2018 г.) – в срок до 29.10.2018 г. ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите; 
   • 49-та Пролетна конференция на СМБ – първо съобщение; 
   • Промоция – март 2018 г.; 
   • Коледно парти – декември 2018 г. 
  6. Избор за заемане на академични длъжности.
 2. Разни.
  • Правилник за учебната дейност на ПУ;
  • Следващо заседание на ДС – на 03.10.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие: в срок до 05.10.2018 г. (петък) катедрите да изпратят в Деканата приемното време за Есенния триместър на учебната 2018/2019 година.  

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предварително разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за Есенния триместър на учебната 2018/2019 година:

А) Редовно обучение:

1 И – 3(4)а) гр., 5 подгр.;

2 И – 3 гр., 5 подгр.;

3 И – 3 гр., 5 подгр.;

4 И – 2 гр., 4 подгр.;

 

1 БИТ – 3(4)а) гр., 5 подгр.;

2 БИТ – 3 гр., 5 подгр.;

3 БИТ – 3 гр., 5 подгр.;

4 БИТ – 2 (3)г) гр., 4 подгр.;

 

1 СТД – 3(4)а) гр., 5 подгр.;

2 СТД – 3 гр., 5 подгр.;

3 СТД – 3 гр., 5 подгр.;

4 СТД – 3 гр., 5 подгр.;

 

1 СИ – 3(4)а) гр., 5 подгр.;

2 СИ – 3 гр., 6 подгр.;

3 СИ – 1 гр., 2 подгр.;

 

1 МИИТ – 1 гр., 2 подгр.;

2 МИ – 1 гр., 2 подгр.;

3 МИ – ½ гр., ½ подгр.;

4 МИ – ½ гр., ½ подгр.;

 

1 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;

2 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;

3 ИТМОМ –  ½ гр., ½ подгр.;

4 ИТМОМ –  ½ гр., ½ подгр.;

 

1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;

3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

4 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

 

1 М – ½ гр., ½ подгр.;

2 М – ½ гр., ½ подгр.;

3 М – ½ гр., ½ подгр.;

4 М – ½ гр., ½  подгр.;

 

2 ПМ – ½ гр., ½  подгр.

 

Б) Задочно обучение:

1 И – 1(2)б) гр., 2 подгр.;

2 И – 2 гр., 3 подгр.;

3 И – 1 гр., 2 подгр.;

4 И – 1 гр., 2 подгр.

 

1БИТ – 1(2)б) гр., 2 подгр.;

2БИТ – 2 гр., 3 подгр.;

3БИТ – 2 гр., 3 подгр.;

4БИТ – 1(2)г гр., 1 подгр.;

 

1 СТД – 1(2)б) гр., 2 подгр.;

2 СТД – 2 гр., 4 подгр.;

3 СТД – 2 гр., 3 подгр;

4 СТД – 1 гр., 2 подгр.;

 

1 СИ – 1(2)б) гр., 2 подгр.;

2 СИ – 2 гр., 3 подгр.

 

Забележки:

а) Групите за 1. к. Информатика, 1. к. БИТ, 1. к. СТД и 1. к. СИ, редовно обучение са 4 (четири) само за упражненията по Английски език;

б) Групите за 1. к. Информатика, 1. к. БИТ, 1. к. СТД и 1. к. СИ, задочно обучение са 2 (две) само за  упражненията по Английски език;

в) ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+БМ+1ПМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 4М+4БМ; 1МИИТ+1ИТМОМ; 2МИИТ+2ИТМОМ; 3МИ+3ИТМОМ; 4МИ+4ИТМОМ;

г) Групите за 4. к. БИТ, редовно обучение са 2 (две) и групите за 4. к. БИТ, задочно обучение са 2 (две), само за обучението по английски език;

д) Занятията през Есенния триместър (редовно и задочно) се провеждат по предварително направеното разписание и разпределение  на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2018/2019 година, направено преди издадената от Ректора заповед.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение: за преминаване в по-горен курс е необходимо да се спазят следните условия: за II и III курс с не-повече от три невзети изпити, за IV и с повече от 3 невзети изпити.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 29.10.2018 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2018/2019 година).

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: да се изготви предложение за промяна на чл. 51 (5) от Правилника за учебната дейност в ПУ „Паисий Хилендарски”, което да се гласува на ФС и АС.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 03.10.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.   

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ