Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт 2017/2018    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт 2017/2018

Последна актуализация: 05.09.2018 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

за специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова) 10.09.2018 09:00 546 к.з.
Програмиране (проф. д-р Христо Крушков) 17.09.2018 09:00 146 к.з.
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 14.09.2018 09:00 423 ауд
Аналитична геометрия (проф. дн Манчо Манев) 11.09.2018 09:00 2 аула
Въведение в Уеб програмиранетo (доц. д-р Тодорка Терзиева) 17.09.2018 09:00 446 к.з.
Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 14.09.2018 09:00 423 ауд
Обектно-ориентирано програмиране (проф. д-р Христо Крушков) 17.09.2018 09:00 146 к.з.
Английски език (гл. ас. д-р Ваня Иванова) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
II курс
Алгебра (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Диференциални уравнения (доц. д-р Теменужка Пенева) 12.09.2018 09:00 446 к.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова) 18.09.2018 09:00 346 к.з.
Геометрия (доц. д-р Добринка Грибачева / гл. ас. д-р Ива Докузова) 11.09.2018 09:00 2 аула
Теория на вероятностите и математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева) 20.09.2018 14:00 534 к.з.
Увод в образователния мениджмънт (доц. д-р Ивайло Старибратов) 13.09.2018 09:00 232 с.з.
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов) 10.09.2018 09:00 422 ауд.
Операционни системи, компютърни мрежи и  комуникации (доц. д-р Николай Касъклиев) 14.09.2018 09:00 446 к.з.
Психология (проф. Веселин Василев) 18.09.2018 09:00 233 с.з.
III курс
Числени методи (доц. д-р Люба Попова) 17.09.2018 09:00 534 к.з.
Информационни технологии в образованието (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Педагогика (гл. ас. Александър Линков) 13.09.2018 14:00 232 с.з.
Финансов мениджмънт в училище (доц. д-р Ивайло Старибратов) 13.09.2018 09:00 232 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев) 19.09.2018 09:00 246 к.з.
Методика на обучението по математика (доц д-р Добринка Бойкина) 20.09.2018 09:00 233 с.з.
Училищен курс по алгебра (проф. д-р Пенка Рангелова) 11.09.2018 10:00 233 с.з.
Училищен курс по анализ (доц. д-р Атанаска Георгиева) 14.09.2018 09:00 423 ауд
Методика на обучението по информатика и информационни технологии (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Управление на човешките ресурси в училище (доц. д-р Ивайло Старибратов) 13.09.2018 09:00 232 с.з.
Планиране и оптимизиране на училищния процес (доц. д-р Стефка Анева) 21.09.2018 09:00 534 к.з.
IV курс
Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов) 18.09.2018 09:00 446 к.з.
Училищен курс по информатика (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Електронно училище (доц. д-р Ивайло Старибратов) 13.09.2018 09:00 232 с.з.
Управление на проекти и участие в образователни програми
(доц. д-р Ивайло Старибратов)
13.09.2018 09:00 232 с.з.
Интегриран практикум по информатика (доц. д-р Стефка Анева) 21.09.2018 09:00 534 к.з.
Хоспитиране (доц. д-р Добринка Бойкина) 20.09.2018 09:00 233 с.з.
Училищен курс по геометрия (проф. д-р Пенка Рангелова) 11.09.2018 10:00 233 с.з.
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 
(доц. д-р Евгения Ангелова)
10.09.2018 09:00 546 к.з.
Училищен курс по ИТ (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ