Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (редовно обучение) 2017/2018    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (редовно обучение) 2017/2018

Последна актуализация: 05.09.2018 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

за специалност „ИНФОРМАТИКА“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф. дн Манчо Манев /
гл. ас. д-р Ива Докузова
)
11.09.2018 09:00 2 аула
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков) 11.09.2018 14:00 446 к.з.
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова / гл. ас. д-р Тодорка Глушкова) 10.09.2018 09:00 546 к.з.
Програмиране (С++) (доц. д-р Николай Касъклиев) 14.09.2018 09:00 446 к.з.
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов / гл. ас. д-р Емил Дойчев) 13.09.2018 09:00 546 к.з.
Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
Математически анализ  (доц. д-р Боян Златанов) 12.09.2018 14:00 422 ауд
Операционни системи (доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2018 14:00 423 ауд
II курс
Уеб програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 18.09.2018 09:00 346 к.з.
Модели на реални процеси (доц. д-р Неделчо Милев) 19.09.2018 14:00 каб 444
Геометрия (проф. дн Манчо Манев) 11.09.2018 09:00 2 аула
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов / гл. ас. д-р Георги Чолаков) 14.09.2018 09:00 546 к.з.
ООП (Java) (проф. д-р Станимир Стоянов) 10.09.2018 09:00 446 к.з.
Практикум по ООП и БД (доц. д-р Владимир Вълканов) 10.09.2018 09:00 446 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2018 14:00 546 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов) 10.09.2018 09:00 422 ауд.
Компютърни архитектури (д-р Стоян Черешаров) 17.09.2018 09:00 146 к.з.
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 21.09.2018 09:00 434 к.з. 435 с.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2018 14:00 423 ауд
Вероятности и приложна статистика (проф. дн Снежана Христова) 18.09.2018 14:00 446 к.з.
Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев) 11.09.2018 09:00 446 к.з.
Шаблони за проектиране (проф. д-р Станимир Стоянов /
гл. ас. д-р Емил Дойчев)
13.09.2018 09:00 546 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов) 10.09.2018 09:00 446 к.з.
Практикум по софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2018 14:00 546 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев) 04.09.2018 10:00 546 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дн Георги Тотков) 11.09.2018 14:00 446 к.з.
Компютърни числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 19.09.2018 14:00 546 к.з.
Уеб сървърни езици (доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев) 14.09.2018 10:00 532 к.з.
Информационно моделиране (C#) (проф. д-р Антон Илиев) 11.09.2018 09:00 446 к.з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов) 21.09.2018 09:00 434 к.з. 435 с.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (гл. ас. д-р Георги Шарков) 08.09.2018 10:00 531 к.з.
Управление на проекти (проф. дн Георги Тотков) 11.09.2018 14:00 446 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ