Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2017/2018    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2017/2018

 Последна актуализация: 05.09.2018 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

за специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 10.09.2018 09:00 546 к.з.
Програмиране (доц. д-р Николай Касъклиев) 14.09.2018 09:00 446 к.з.
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Математически анализ 1 (проф. дн Петко Пройнов) 12.09.2018 09:00 423 ауд.
Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова) 18.09.2018 13:30 423 ауд.
Софтуерни системи по математика (гл. ас. д-р Петър Копанов) 17.09.2018 09:00 534 к.з.
ООП (доц. д-р Елена Сомова) 18.09.2018 09:00 346 к.з.
Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
II курс
Дискретна математика в бизнеса (доц. д-р Христо Кискинов) 10.09.2018 09:00 422 ауд.
Математически анализ 2 (проф. дн Петко Пройнов) 12.09.2018 09:00 423 ауд.
Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев) 21.09.2018 10:00 433 к.з.
Диференциални уравнения (проф. дн Петко Пройнов) 12.09.2018 09:00 423 ауд.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев) 19.09.2018 09:00 246 к.з.
Теория на вероятностите (проф. дн Снежана Христова) 18.09.2018 14:00 446 к.з.
Иконометрия (проф. дн Снежана Гочева) 13.09.2018 09:00 547 к.з.
Математически основи на микроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов) 11.09.2018 09:00 2 аула
III курс
Математически основи на макроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов) 11.09.2018 09:00 2 аула
Математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева) 20.09.2018 14:00 534 к.з.
Маркетингови изследвания (проф. дн Снежана Гочева / 
гл. ас. д-р Десислава Войникова
)
13.09.2018 09:00 547 к.з.
Теория на игрите и икономическото поведение (проф. дн Снежана Христова) 18.09.2018 14:00 446 к.з.
Статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева) 20.09.2018 14:00 534 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката (гл. ас. д-р Петър Копанов) 17.09.2018 09:00 534 к.з.
Изчислителна математика (проф. дн Снежана Гочева) 13.09.2018 09:00 547 к.з.
Теория на графите в мениджмънта (проф. дн Манчо Манев) 11.09.2018 09:00 2 аула
Инвестиции и инвестиционни техники (гл. ас. д-р Стоян Златев) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
IV курс
Статистически методи за вземане на решения (доц. д-р Веска Нончева) 20.09.2018 14:00 534 к.з.
Изчислителна математика 2 (гл. ас. д-р Павлина Атанасова) 19.09.2018 09:00 533 к.з.
Бизнес английски език (доц. д-р Иван Шотлеков) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (гл. ас. д-р Милена Петкова) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
Математически методи в логистиката (проф. дн Манчо Манев / гл. ас. д-р Асен Христов) 12.09.2018 09:00 603 с.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ