Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол № 113 / 28.06.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 113 / 28.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 113/28.06.2018

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева (в командировка), гл. ас. д-р Павлина Атанасова (в командировка), гл. ас. д-р Десислава Войникова (в командировка), доц. д-р Веска Нончева (в отпуска)

 

Дневен ред:

  1. Предварително разпределение на часовете за 2018/2019 година
  2. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: След направените корекции в предварително представено разпределение, доц. д-р Д. Бояджиев представи окончателното разпределение на часовете за учебната 2018/2019 година (виж приложението)

По точка 2:

2.1 Доц. д-р Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Да се направи предложение пред ФС за отпечатване от издателството на ПУ на учебно помагало за студенти от направление “Информатика” с автори П. Копанов и Сн. Христова със заглавие „Записки по вероятности и статистика за информатици“, както и да бъде избрана доц. д-р Валентина Спасова Пройчева от ТУ - София, филиал Пловдив за рецензент на споменатото издание.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

2.2 Във връзка с полученото писмо за заявки за софтуер, който да се инсталира в залите на ФМИ се възлага на гл. ас. д-р Атанас Иванов да съгласува желанията на членовете на катедрата и направи необходимата заявка от името на цялата катедра.

 

28.06.2018 г.   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
     
    Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ