Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2018 Протокол № 56 / 28.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 56 / 28.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ №56

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 28.05.2018 г. от 10:00 ч. в 234 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъстват без право на глас: д-т Веселина Тавкова, д-т Димитър Разпопов.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Други.

 

По точка 1.

Ръководителят на катедра запозна членовете на КС с молбата на докторанта Димитър Руменов Разпопов за откриване на процедура по предварително обсъждане на дисертационния му труд, както и със съответното положително писмено становище на научните ръководители проф. дмн Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева.

Катедреният съвет взе решение, след уточняване на новия правилник към закона за развитие на академичния състав на РБ, да се определи дата за предварително разглеждане на дисертационния труд на Димитър Разпопов.

По точка 2.

Катедреният съвет обсъди представената учебна програма за избираема дисциплина  „Аналитична логистика“, с лектор гл. ас. д-р Асен Христов, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение.

След гласуване учебната програма беше приета единодушно.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

28.05.2018 г.                                                Секретар на катедрата:

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:

(проф. д.м.н. М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ