Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми 3D моделиране с Maya    English
Факултет по математика и информатика - 3D моделиране с Maya
 Лектори  доц. д-р Емил Хаджиколев, хон. ас. Здравко Николаев Вангелов (студент в магистърска програма „Мултимедия и виртуална реалност“ – АМТИИ)
Анотация

Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаване на едно от водещите софтуерни при-ложения за триизмерна компютърна графика, 3D визуализация и анимация, за дизайн на интерак-тивни 3D приложения, видео игри, анимационни филми и визуални ефекти в киното – Autodesk Maya . Цел на обучението е запознаване с основните принципи на работа с Maya, с основите на полигоналното и NURBs моделиране – от моделиране с примитиви до изграждане на обекти със сложна геометрия. Специално внимание се обръща на моделирането на ниско полигонални моде-ли за целите на дизайна на интерактивни триизмерни пространства. Представят се методи за съз-даване на реалистични повърхности, работа с материали, текстури, камери и светлинни източни-ци. Детайлно се разглеждат възможностите за рендериране и експортиране на статични сцени и анимации.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ