Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 49 / 10.04.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 49 / 10.04.2018

 

ПРОТОКОЛ № 49 / 10.04.2018

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 10 април 2018 г. (вторник) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова – в болнични.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Уточняване дневния ред на ФС за 18.04.2018 г.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 18.04.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни
  2. Докторанти.
  3. Отчети на Факултетни комисии.
  4. Хонорувани.
  5. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: да се приемат актуализираните учебни програми за специалностите от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … във ФМИ – „Математика, информатика и информационни технологии” и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение за утвърждаване от ФС: необходим е и доклад от ръководителя на катедрата, която ще иска обявяване на конкурс за заемане на академичните длъжности „Главен асистент”, „Доцент” и „Професор”, че катедрата разполага с кандидат, удовлетворяващ специфичните изисквания. Докладът се придружава с подробен списък по показатели според ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение във връзка с кандидатстудентската кампания през 2018 г.:

  • за предварителния кандидатстудентски изпит по: Математика на 4 юни, Председател на комисията да бъде доц. д-р Боян Златанов; Информатика на 5 юни, Председател да бъде доц. д-р Ангел Голев;
  • за редовния кандидатстудентски изпит по: Математика на 4 юли, Председател на комисията да бъде доц. д-р Марта Теофилова; Информатика на 2 юли, Председател да бъде доц. д-р Анна Малинова.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: „Plovdiv Journal of Mathematics and Computer Science“ да е името на списанието на ФМИ. 

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 18.04.2018 г. (сряда) от 12:00 ч. 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева /п/

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ