Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2018 Протокол № 2 - 17/18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 - 17/18

П Р О Т О К О Л   № 2 -  17/18 

   Днес 19.03.2018г. (понеделник) от 11:00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Александър Петров, гл. ас. д-р Емил Дойчев , проф. д-р Иван Ганчев, гл.ас. Александър Пенев, ас. Александър Петров

Отсъстваха: , гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Ирена Кехайова, ас. Пенчо Малинов, ас. Борислав Тосков

Дневен ред:

  1. Докторанти; 
  2. Хонорувани;
  3. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани единодушно от КС  следните РЕШЕНИЯ:

1)      годишните отчети, мненията на  научните им ръководители и бяха предложени оценки за работата  на следните докторанти:

Име

Година

Оценка

1.

Нина Станчева Станчева

3-та

Отличен (6)

2.

Ася Тодорова Тоскова

2-ра

Отличен (6)

3.

Борислав Петров Тосков

2-ра

Отличен (6)

4.

Боян Богомилов Костов

2-ра

Мн. добър (5)

5.

Георги Илиев Георгиев

2-ра

Мн. добър (5)

6.

Желян Иванов Гуглев

2-ра

Отличен (6)

7.

Йордан Георгиев Тодоров

2-ра

Отличен (6)

8.

Любляна Атанасова Благоева

2-ра

Добър (4)

9.

Мария Кръстанова Митева

2-ра

Отличен (6)

10.

Мартин Георгиев Василев

2-ра

Отличен (6)

11.

Андрей Петров Петров

2-ра

Отличен (6)

12.

Димитър Георгиев Христов

1-ва

Отличен (6)

13.

Георги Василев Пенчев

1-ва

Отличен (6)

14.

Дритан Дервиши

1-ва

Мн. добър (5)

 

2)   Редовният докторант Нина Станчева Станчева да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.04.2018 год.

3)   На основание чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, да бъде прекъсната докторантурата на редовен докторант Петя Цветанова Василева за срок от една година считано от 01.03.2018.

 

По точка 2 от дневния ред:

 Бяха обсъдени проблемите свързани с обучението през третия семестър ба учебната 2017/18 година. Бяха предложени и гласувани единодушно следните хонорувани асистенти:

  1. Желян Иванов Гуглев – 160 ч.
  2. Константин Николаев Русев – 160 ч.
  3. Евелина Венкова Велчева – 160 ч.
  4. Йордан Иванов Вачков – 160 ч.
  5. Елисавета Атанасова Пенкова – 120 ч.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

19.03.2018 г.              

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ