Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 45 / 14.02.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 45 / 14.02.2018

ПРОТОКОЛ №45 /14.02.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 февруари 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма.

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Уточняване дневния ред на ФС за 21.02.2018 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 21.02.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: на 21.02.2018 г. да се връчат поздравителни адреси на проф. Асен Карталов и доц. Любен Портев по случай 85-та им годишнина.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до ФС за утвърждаване на следната допълнителна избираема дисциплина за Пролетния триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение: „Специални раздели на висшата математика“, с лектор проф. д.м.н. Тодор Желязков.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за състав на изпитната комисия за практико-приложен държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ на специалностите „Математика и информатика“ и „Физика и математика“ и допълнителни квалификации „Учител по математика“ и „Учител по информатика и информационни технологии“ през календарната 2018 година:
Председател: проф. д-р Асен Рахнев, Зам.-председател: проф. д-р Коста Гъров.
Членове от ФМИ и учители-наставници:

 1. Доц. д-р Евгения Ангелова – ФМИ на ПУ;
 2. Доц. д-р Ивайло Старибратов – ФМИ на ПУ;
 3. Доц. д-р Добринка Бойкина – ФМИ на ПУ;
 4. Доц. д-р Стефка Анева – ФМИ на ПУ;
 5. Боряна Цекова – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 6. Дора Стоянова – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 7. Валентина Сарийчева – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив;
 8. Деляна Гергова – ОУ „Кн. Александър I“, Пловдив;
 9. Виолета Гуглева – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив; 
 10. Вяра Христова – ОУ „Кн. Александър I“, Пловдив;
 11. Стелиана Чиликова – СУ „П. Яворов“, Пловдив;
 12. Диана Николова – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив;
 13. Маруся Буюклиева – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: да се напомни, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2017 г. ще е на 24.03.2018 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде Основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург” от 18:30 ч. Поканват се всички преподаватели.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: първенец на Випуска може да бъде само този студент, който има среден успех не по-малко от мн. добър 5:00.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложението: да се напомни, че за Пролетната конференция на СМБ срокът за попълване на регистрационните карти е 05.03.2018 г. в Деканата. Доц. Старибратов помоли да  за предстоящата 47-ма Пролетна конференция на СМБ, от 2 до 6 април 2018 г., хотел Самоков, Боровец. Ще има осигурен автобус на ПУ и ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 05.03.2018 г. в Деканата.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 21.02.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ