Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - пролетен триместър

Последна актуализация: 12.04.2019 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

 СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

13.04. (събота), 9:00-17:30

Избираеми дисциплини: 
Въведение в DATA SCIENCE
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Приложения на блокови вериги
Модели и средства за избор на инвестиционни решения

лекции

346 к.з.
547 к.з.
546 к.з.
246 к.з.

14.04. (неделя), 9:00-17:30

Избираеми дисциплини: 
Въведение в DATA SCIENCE
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Приложения на блокови вериги
Модели и средства за избор на инвестиционни решения

лекции

346 к.з.
547 к.з.
546 к.з.
246 к.з.

20.04. (събота), 9:00-17:30

Избираеми дисциплини: 
Въведение в DATA SCIENCE
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Приложения на блокови вериги
Модели и средства за избор на инвестиционни решения

лекции

346 к.з.
547 к.з.
146 к.з.
246 к.з.

21.04.19 (неделя), 9:00-18:00

Разработка на 2D и 3D игри

лекции

536 к.з.

04.05.19 (събота),9:00-18:00

Разработка на 2D и 3D игри

лекции

536 к.з.

05.05.19 (неделя), 9:00-16:15

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

11.05.19 (събота), 9:00-15:15

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

18.05.19 (събота), 9:00-16:15

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

25.05.19 (събота), 9:00-15:15

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

01.06.(събота), 14:30-18:00

Избираеми дисциплини: 
Въведение в DATA SCIENCE
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Приложения на блокови вериги
Модели и средства за избор на инвестиционни решения

Изпит

346 к.з.
547 к.з.
246 к.з.
535 к.з.

02.06.19(неделя),14:30-18:00

Разработка на 2D и 3D игри

Изпит

536 к.з.

08.06.19 (събота), 9:00-13:00

Избираеми дисциплини
Разработка на 2D и 3D игри

Поправителен изпит

 

09.06.19 (неделя), 9:00-12:00

Практически проект 2

Защита проекти 

536 к.з.

15.06.19 (събота), 9:00-12:00

Избираеми дисциплини
Разработка на 2D и 3D игри

Ликвидационен изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ