Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 4 / 09.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 09.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 4 / 09.03.2018 г.

 

Днес, 09.03.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколева, доц. Енков, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Хоптериев и докторантите: Милен Близнаков, Слави Глухов, Тони Каравасилев, Мартин Такев, Теодора Панайотова, Мария Жекова, Стоян Атанасов и Денислав Левтеров.

Отсъстващи:

Доц. Е. Хаджиколев, ас. К. Иванов – в час.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

 

Решения:

 

 1. По т.1, докторантите към катедрата представиха годишните си отчети.
 2. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Милен Пламенов Близнаков, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 3. По т. 1 КС предлага докторантът Милен Пламенов Близнаков да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 4. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Слави Станчев Глухов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 5. По т. 1 КС предлага докторантът Слави Станчев Глухов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката:

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 6. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Тони Пламенов Каравасилев, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 7. По т. 1 КС предлага докторантът Тони Пламенов Каравасилев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 8. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мартин Викторов Такев, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 9. По т. 1 КС предлага докторантът Мартин Викторов Такев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 10. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Руменова Гачкова, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 11. По т. 1 КС предлага докторантът Мария Руменова Гачкова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 12. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Теодора Запрянова Панайотова, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 13. По т. 1 КС предлага докторантът Теодора Запрянова Панайотова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 14. По т. 1 КС предлага докторантът Теодора Запрянова Панайотова да бъде отчислена с право на защита считано от 01.03.2018 г.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 15. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Минева Жекова, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 16. По т. 1 КС предлага докторантът Мария Минева Жекова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 17. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Стоян Петев Атанасов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 18. По т. 1 КС предлага докторантът Стоян Петев Атанасов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 19. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Галя Илиева Шивачева, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 20. По т. 1 КС предлага докторантът Галя Илиева Шивачева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 21. По т. 2, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2017/2018 година:
  1. Владимир Хариев Цветков (студент 4 курс, спец. БИТ) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по „Моделиране и управление на бизнес процеси“.
 22. Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 23. По т. 2 беше обсъдено разпределението на часовете за пролетния триместър.

 

 

09.03.2018г.                                                  Ръководител на катедра:

                                                                                                (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                         Протоколирал:

                                                                                                          (доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ