Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - Зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - Зимен триместър

Последна актуализация: 02.03.2018 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018 година

 СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
06.01.(събота),
9:00-17:30
Избираема дисциплина 1:
Интернет на нещата Когнитивна роботика
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
лекции 547
346
532
535
536
433
434
07.01. (неделя),
9:00-17:30
Избираема дисциплина 1:
Интернет на нещата Когнитивна роботика
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
лекции 547
346
532
535
536
433
434
13.01. (събота),
9:00-17:30
Избираема дисциплина 1:
Интернет на нещата Когнитивна роботика
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
лекции 547
346
532
535
536
433
434
14.01. (неделя),
9:00-17:30
Сървисно-ориентирани архитектури
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/гл. ас. д-р Е.Дойчев
лекции 346
20.01. (събота),
9:00-17:30
Сървисно-ориентирани архитектури
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/гл. ас. д-р Е.Дойчев
лекции 346
21.01.(неделя),
9:00-17:30
Качествен и тестваем код
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/хон. ас. П.Малинов
лекции 346
27.01.(събота),
9:00-17:30
Качествен и тестваем код
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/хон. ас. П.Малинов
лекции 346
03.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
10.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
17.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
24.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
25.02.(неделя),
9:00-13:00
Избираема дисциплина 1:
Интернет на нещата Когнитивна роботика
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
изпит 547
346
532
535
536
433
434
10.03.(събота),
9:00-12:00
Всички дисциплини
изпит 346
11.03.(неделя),
9:00-12:00
Всички дисциплини
изпит 346
18.03.(неделя),
14:00-18:00
Защити на проекти
изпит ауд. 423
24.03.(събота),
9:00-12:00
Поправителни изпити
изпит 346
Юни 2018 Ликвидационни изпити
изпит
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ