Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 9 / 09.05.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 09.05.2017 г.

Протокол № 9-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 09.05.2017 г.

Днес, 09.05.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д‑р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова и ас. Кирина Бойкова.

Отсъстващи: ас. Деница Шаркова – в отпуск.

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Учебни програми.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие актуализирани учебни програми за следните дисциплини от бакалавърски специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, „Софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“:
 2. Име на дисциплина

  Триместър

  Курс

  Форма на обучение

  Специалност „Математика, информатика и информационни технологии“
   1. Английски език Зимен 1 редовно
   2. Английски език Пролетен 1 редовно
  Специалност „Софтуерно инженерство“
   3. Английски език Есенен 1 задочно
  4. Английски език Зимен 1 задочно
  Специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“
   5. Английски език Зимен 1 редовно
   6. Английски език Пролетен 1 редовно
   7. Училищен курс по информатика Есенен 4 редовно
   8. Електронно училище (е-училище) Есенен 4 редовно
   9. Управление на проекти и участие в образователни програми Есенен 4 редовно
  10. Интегриран практикум по информатика Есенен 4 редовно
  11. Хоспитиране Есенен 4 редовно
  12. Училищен курс по информационни технологии Зимен 4 редовно
  13. Училищен курс по геометрия Зимен 4 редовно
  14. Текуща педагогическа практика Зимен 4 редовно
  15. Преддипломна педагогическа практика Пролетен 4 редовно

 3.  Катедреният съвет прие актуализирани учебни програми за следните дисциплини от магистърска специалност „Бизнес информатика с английски език“:

Име на дисциплина

Триместър

Курс

Продължителност на обучение

Специалност „Бизнес информатика с англиски език“
 1. Английски език за работа в мултинационална компания Есенен 1 една година
 2. Английски език за работа в мултинационална компания Есенен 2 две години
 3. Практикум по бизнес комуникация на английски език Зимен 1 една година
 4. Практикум по бизнес комуникация на английски език Зимен 2 две години
 5. Практикум по английски език в управлението на проекти Пролетен 1 една година
 6. Практикум по английски език в управлението на проекти Пролетен 2 две години

 

09.05.2017 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................
Гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ