Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 39 / 31.10.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 39 / 31.10.2017

ПРОТОКОЛ № 39/ 31.10.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 31 октомври 2017 г. (вторник) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков,  доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване дневния ред за ФС на 08.11.2017 г.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 08.11.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Отчет на Факултетни комисии по наука.
  4. Хонорувани.
  5. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за преназначаване на проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов на ½ щат по чл. 111 от КТ от 01.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до месец март 2018 г. доц. Ангел Голев съвместно с ФКА (Факултетната комисия по атестиране) да обмисли и изготви правила за класиране при обявяване на конкурси във ФМИ.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: доц. Иван Шотлеков и доц. Боян Златанов да изготвят отчета на Деканското ръководство за ОС на ФМИ на 22.11.2017 г., КК „Камелия”, Пампорово.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 11 октомври 2017 г. от 12:00 ч.  

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ