Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Сделки и интернет (Избираема дисциплина)    English
Факултет по математика и информатика - Сделки и интернет (Избираема дисциплина)
 Лектори  доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
Анотация

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество. От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си. В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

Съдържание
  1. Понятие за търговска сделка /ТС/.Класическо определение и определението според правото на Европейския съюз. Правни източници, характерни черти на ТС.
  2. Сключване на ТС. Принцип на договорна свобода. Определяне на престацията при ТС. Действие на ТС.
  3. Нищожност и унищожаемост на ТС. Злоупотреба с право и нейните последици според правото на ЕС. Форма и видове форми на ТС.
  4. Договор при общи условия. Изпълнение и неизпълнение на задълженията по ТС.
  5. Видове сделки.
  6. Специфика на сключваните сделки в интернет.
  7. Казуси относно видовете сделки в уеб пространството.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ