Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Визуално програмиране с Processing    English
Факултет по математика и информатика - Визуално програмиране с Processing
 Лектори  Лектори: проф. д-р Антон Илиев, док-т Виктор Матански
Анотация

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ