Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 П Р О Т О К О Л № 12 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 12 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 12 -  16/17

   Днес 02.11.2017г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев ,доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов Тосков, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова

Отсъстваха: гл. ас. д-р Емил Дойчев , ас. Борислав Тосков, ас. Ася Тоскова

Дневен ред:

  1. Докторанти;
  2.  Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Проф. Стоянов предложи да бъдат сменени темите на дисертационните трудове на докторантите Константина Граматова и Ирена Кехайова. 

В тази връзка, катедреният  съвет гласува единодушно и предлага на  Факултетния съвет:

 

  1. Темата на дисертацията на Константина Павлова Граматова, отчислена с право на защита, да бъде променена от: „Електронно тестване във виртуално образователно пространство“

на  „Изграждане на Виртуално Образователно Пространство като Екосистема в Интернет на Нещата”.

  2. Темата на дисертацията на докторант Ирена Здравкова Кехайова, отчислена с право на защита, да бъде променена от  „Интелигентни персонални асистенти на студенти“

на „Аналитично подпространство на ВОП”.

 

По точка 2 от дневния ред:

Бяха обсъдени часовете и натовареността на членовете в катедрата в бакалавърските и магистърски  програми.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

02.11.2017 г.              

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ