Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 37 / 04.10.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 37 / 04.10.2017

ПРОТОКОЛ № 37/04.10.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 04 октомври 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Боян Златанов – болнични.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване дневния ред за ФС на 11.10.2017 г.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 11.10.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
  4. Отчет на Факултетната комисия по наука.
  5. Хонорувани.
  6. Разни.
  7. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: Във връзка с приема за учебната 2017/2018 година проф. Илиев направи следното съобщение: изпълнението е над 111 %; 713 е общият брой студенти бакалаври; 213 магистри и квалификации.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: на 11.10.2017 г. (сряда) да се проведе класирането за местата по държавна поръчка за магистърски програми с прием 2017/2018 г. от комисия в състав:
Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.
Членове: доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, инспектор Константина Панкова Иванова, инспектор Диана Панкова Минчева, инспектор Нели Николова Тодорова.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 6.11.2017 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов да води лекции по дисциплината „Алгебра“ на 2. курс ИТМОМ през учебната 2017/2018 година във филиала на ПУ- гр. Смолян, вместо проф. д-р Стоил Василев Миховски.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 11 октомври 2017 г. от 12:00 ч.  

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ